Negocjacje z wierzycielami

Prowadzimy postępowania restrukturyzacyjne zarówno na płaszczyźnie działań polubownych – w ramach prowadzenia negocjacji z wierzycielami, jak i w oparciu o procedury postępowań określonych w prawie restrukturyzacyjnym.

Co oferujemy:

  • Prowadzenie negocjacji z wierzycielami w ramach pozasądowej restrukturyzacji
  • Działania prowadzące do zawierania umów „standstill”, pozwalających na zawieszenie wymagalności roszczeń,
  • Działania mające na celu zaniechanie windykacji,
  • Prowadzenie negocjacji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia.