Kredyty frankowe

Od 2016 roku prawnicy naszej kancelarii skutecznie pomagają kredytobiorcom w odzyskiwaniu ich należności od banków. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw frankowych – reprezentujmy klientów w sprawach o stwierdzenie nieważności umów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF. Prowadzimy wiele spraw przeciwko rożnym bankom, gdzie klienci kancelarii wielokrotnie uzyskiwali korzystne wyroki sądów – unieważniające umowy kredytu. Wielu naszych klientów może cieszyć się prawomocną wygraną z bankiem – gdzie doszło do prawomocnego unieważnienia umowy kredytu i rozliczenia nadpłaconych kwot kredytu.

Kancelaria prawna kredyt we franku
Pomoc dla frankowiczów

Co oferujemy:

  • Bezpłatną analizę umowy kredytowej i zapisów abuzywnych – pod kątem oceny jej nieważności,
  • Szczegółowe wyliczenie roszczeń przysługujących kredytobiorcy wobec banku,
  • Podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu z bankiem,
  • Reprezentowanie kredytobiorcy w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytu i zwrot nadpłaconych kwot –przed sądem I i II instancji,
  • Złożenie wniosku o zabezpieczenie, który ma na celu wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania procesu sądowego,
  • Szczegółowe przygotowanie klienta do rozprawy sądowej – omówienie zakresu jego przesłuchania przed sądem,
  • Po prawomocnej wygranej z bankiem – pomoc z realizacji wyroku, w tym w odzyskaniu należności od banku, wykreśleniu hipoteki itp.,
  • W przypadku złożenia przez bank skargi kasacyjnej – reprezentowanie klienta przed Sadem Najwyższym,
  • Reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach z powództwa banku – w tym o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, oraz z tytułu waloryzacji kapitału kredytu.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.