Paweł Dziennik

Adwokat

Specjalizuje się w prawie karnym i cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa procesowego gospodarczego oraz w prawie zamówień publicznych. Nadzoruje pracę zespołu w tym zakresie. 

Posiada bogate doświadczenie i z sukcesami reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, karnych, karno-skarbowych oraz w zakresie zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Czytaj więcej

W ramach swojej praktyki zajmuje się także sprawami związanymi z odpowiedzialnością członków organów spółek kapitałowych, a zwłaszcza odpowiedzialnością członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 k.s.h. oraz art. 116 o.p.), negocjacjami z wierzycielami/dłużnikami, opracowywaniem strategii na etapie przedsądowym oraz z bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Absolwent dwóch kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku “prawo”, broniąc pracę magisterską pt. “Wybrane zagadnienia opodatkowania sprzedaży przez Internet” oraz z powodzeniem obronił pracę magisterską pt. “Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych” kończąc studia drugiego stopnia na kierunku “doradztwo podatkowe”. Aplikację adwokacką odbywał w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Toruniu współpracując wówczas przez wiele lat ze znanymi toruńskimi kancelariami adwokackimi.

Pasjonuje się podróżowaniem, pływaniem, graniem w szachy oraz rynkami kapitałowymi. Autor bloga DziennikPrawniczy.pl

11
8lat
40mln zł
35mln zł