Bydgoszcz

Nasza kancelaria frankowa w Bydgoszczy od lat wspiera frankowiczów w sporach sądowych z bankami. Zdobyte w trakcie tych postępowań doświadczenie pozwala nam oferować skuteczną i dopasowaną do indywidualnych potrzeb pomoc prawną, dzięki czemu wielu naszych klientów uzyskało już prawomocne decyzje sądu o unieważnieniu umowy kredytu.

Jeśli szukasz pomocy w zawarciu ugody z bankiem, unieważnieniu lub odfrankowieniu kredytu frankowego, zapraszamy do kontaktu! Nasi prawnicy przeanalizują Twój przypadek i przedstawią możliwe do podjęcia kroki!

Kancelaria frankowa Bydgoszcz

Pomoc frankowiczom w Bydgoszczy

Wysoki kurs franka szwajcarskiego sprawia, że kredyty frankowe stają się dla wielu osób coraz większym obciążeniem finansowym. W przypadku trudności ze spłatą swojego zobowiązania warto sprawdzić, czy w umowie kredytowej nie znajdują się klauzule abuzywne dające podstawy do jej unieważnienia.

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej kancelarii frankowej w Bydgoszczy?

Zapewniamy kompleksową pomoc frankowiczom w Bydgoszczy i w województwie kujawsko-pomorskim na każdym etapie sprawy frankowej. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z różnymi bankami, a na koncie wiele prawomocnych wyroków zasądzonych na korzyść naszych klientów. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, tworząc strategię procesową, która oferuje największe korzyści dla kredytobiorcy i zwiększa jego szanse na pozytywne zakończenie postępowania.

Jakie sprawy frankowe prowadzimy?

Nasza kancelaria frankowa w Bydgoszczy reprezentuje klientów w sprawach kredytów frankowych zarówno podczas negocjacji z bankami w celu zawarcia ugody, jak i podczas postępowań sądowych o unieważnienie lub odfrankowienie kredytów frankowych.

  • Unieważnienie umowy frankowej: Uzyskanie w sądzie decyzji o unieważnieniu umowy kredytu ze względu na znajdujące się w niej zapisy niedozwolone sprawia, że umowa traktowana jest tak, jakby od samego początku nie była ważna. Kredytobiorca nie ma więc obowiązku dalszej spłaty rat, ponieważ całkowicie pozbywa się zobowiązania. Po wydaniu prawomocnego wyroku w sprawie obie strony muszą zwrócić sobie wzajemnie wypłacone wcześniej środki — klient musi zwrócić bankowi kwotę kredytu, a bank wszystkie wpłaty dokonane przez klienta.
  • Odfrankowienie kredytu: Odfrankowienie polega na wykreśleniu z umowy frankowej wszystkich zapisów, które związane są z frankiem szwajcarskim zarówno jeśli chodzi o przeliczenie kwoty kredytu, jak i spłacanych rat. Kredytobiorca nadal zobowiązany jest do spłaty należności wobec banku, ale już w formie kredytu złotówkowego, a do tego może odzyskać nadpłacone raty za okres, w którym uzależnione były od kursu franka szwajcarskiego.

Wśród prowadzonych przez nas spraw frankowych są postępowania dotyczące aktualnie spłacanych, a także już spłaconych kredytów indeksowanych oraz denominowanych do franka szwajcarskiego.

Pozostałe lokalizacje, w których działamy:

Kancelaria Frankowa Bydgoszcz – Najczęściej zadawane pytania

Złożenie pozwu w sprawie frankowej i udział w postępowaniu sądowym wymaga wiedzy z zakresu prawa, wymaganych dokumentów i procedur obowiązujących w trakcie rozprawy i kontaktach z bankiem. Samodzielne zajmowanie się sprawą może być skomplikowane, czasochłonne i prowadzić do dodatkowych komplikacji, dlatego warto zdecydować się na skorzystanie z pomocy kancelarii frankowej specjalizującej się w tematyce kredytów frankowych.

Podstawą do unieważnienia umowy kredytu jest występowanie w niej tzw. klauzul abuzywnych. Są to zapisy dodane jednostronnie przez bank bez ustaleń z klientem, które w sposób sprzeczny z dobrym obyczajem nakładają na niego prawa i obowiązki naruszające jego interesy. Przykładem zapisu, który może stanowić podstawę do unieważnienia kredytu frankowego, jest stosowanie niekorzystnych dla kredytobiorcy przeliczników walut.

Oba rozwiązania oferują korzyści dla frankowiczów i pozwalają pozbyć się zadłużenia wynikającego z wysokiego kursu franka szwajcarskiego. Istnieją jednak między nimi istotne różnice, o których warto pamiętać, by wybrać opcję najkorzystniejszą w swojej sytuacji. W przypadku unieważnienia umowa przestaje obowiązywać, kredytobiorca pozbywa się więc swojego zobowiązania (po wzajemnym rozliczeniu należności z bankiem). Odfrankowienie pozwala za to na zamianę kredytu frankowego na złotówkowy i odzyskanie nadpłaconych rat.

Kancelaria frankowa w Bydgoszczy

Pomoc prawna w sprawach frankowych – co oferujemy?

Decydując się na współpracę z nami, klienci mogą liczyć na:

  • bezpłatne przeanalizowanie umowy kredytowej przez naszych prawników — ocenimy możliwość jej unieważnienia,
  • szczegółowe przedstawienie opcji dostępnych dla danej umowy kredytowej wraz z wyliczeniem przysługujących klientowi roszczeń,
  • opracowanie najkorzystniejszej strategii rozwiązania sporu z bankiem — podejmiemy próbę zawarcia ugody z bankiem, a w przypadku postępowania sądowego zapewniamy reprezentację klienta przed sądami I i II instancji,
  • jasne przedstawienie wszystkich informacji dotyczących przebiegu postępowania oraz dokładne przygotowanie do rozprawy sądowej,
  • złożenie wniosku o wstrzymanie spłaty kredytu frankowego na czas sprawy sądowej,
  • pomoc w realizacji wyroku i odzyskaniu należności od banku — po uzyskaniu prawomocnego wyroku,
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach z powództwa banku, a w przypadku złożenia przez bank skargi kasacyjnej również przed Sądem Najwyższym.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.