Obsługa prawna transakcji nabycia/ sprzedaży aptek

Posiadamy doświadczenie przy obsłudze prawnej transakcji sprzedaży aptek. Braliśmy udział w wielu tego typu transakcjach – występując zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedających.

Co oferujemy:

  • Przeprowadzamy kompleksową obsługę procesu sprzedaży, niezależnie od tego, czy nabyciu/ sprzedaży podlega całe przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część (ZCP), czy też przejęcie udziałów w spółce.
  • Przeprowadzamy audyt prawny apteki (due diligence),
  • Przygotowujemy odpowiednie umowy nabycia/ sprzedaży (również umowy przedwstępne)
  • Doradzamy przy kwestiach związanych z najmem lokalu i odpowiednim zabezpieczeniu umów najmu lokalu nabywanej apteki, przejęciem pracowników itp.
  • Uwzględniamy też kwestie strategiczne – w zakresie ograniczeń własnościowych lub ilościowych na rynku aptecznym (w szczególności w zakresie nowelizacji przepisów prawa farmaceutycznego, tzw. ADA 2.0).