Obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza kancelaria nastawiona jest na praktyczne wsparcie biznesu. Klienci mogą liczyć na nas w każdej sytuacji, gdy poszukują odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby prowadzić firmę bezpiecznie, strategicznie i w zoptymalizowany sposób. Klientom z różnych branż na co dzień doradzamy we wszystkich zagadnieniach prawa gospodarczego i szeroko rozumianych procesach inwestycyjnych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie biznes potrzebuje konkretnej pomocy, opartej o sprawdzone rozwiązania.

Obsługa Prawna Firm
Obsługa Prawna Spółek

Co oferujemy:

 • Stałą obsługę prawną przedsiębiorców – posiadamy doświadczenie w obsłudze firm z między innymi następujących branż: budowlanej, nieruchomości i deweloperskiej, farmaceutycznej, spożywczej, produkcyjnej, e-commerce i IT, transportowej, finansowej (w tym z zakresu rynków kapitałowych), fitness, usługowej.
 • Bieżące wsparcie prawne i pełną gotowość do niezwłocznego zajęcia się wszelkimi przekazanymi sprawami prawnymi, zarówno ze strony partnera kancelarii jak i przydzielonych pracowników i opiekunów spraw,
 • Doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności, w tym zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek. Wszelkie sprawy rejestrowe przed KRS.
 • Pełną obsługę korporacyjną – przygotowywanie umów spółek i statutów, sporządzanie projektów uchwał i protokołów posiedzeń organów, kompleksowe przeprowadzanie procesów zmian korporacyjnych, m.in. podwyższenia kapitału czy zmian umowy spółki, sporządzanie umów sprzedaży udziałów oraz umów między wspólnikami.
 • Przygotowywanie korporacyjnych aktów wewnętrznych – regulaminów, uchwał, zarządzeń. Badanie dokumentów pod kątem zgodności i przestrzegania przepisów prawa (compliance)
 • Przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, w tym udział w negocjacjach handlowych
 • Reprezentacja we wszelkich postępowaniach sądowych, egzekucyjnych; windykacja należności. Reprezentowanie przed organami administracyjnymi (uzyskiwanie decyzji administracyjnych, zezwoleń, pozwoleń, licencji).
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy – zarówno na etapie nawiązywania stosunku pracy, jak i jego rozwiązywania (w tym reprezentacja w sądzie pracy).
 • Doradztwo z zakresie nieuczciwej konkurencji – wsparcie m. in. w ochronie praw do nazwy, znaku towarowego, czy w przypadkach nieuczciwej reklamy,
 • Pomoc w likwidacji działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych,
 • Cykliczne spotkania – bieżące doradztwo prawne, oraz doradztwo w sprawach strategicznych i biznesowych – ze strony partnera kancelarii.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.