Sylwia Glapiak

Aplikantka radcowska

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów korporacyjnych. Specjalizuje się również w prawie spółek handlowych z uwzględnieniem rejestracji, zmian, przekształceń oraz likwidacji. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawną klientów korporacyjnych oraz bierze udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Czytaj więcej

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Prawnej w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską dotyczącą regulacji dawstwa oocytów w prawie polskim. Jest również absolwentką studiów podyplomowych “Prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Włada językiem angielskim.

W czasie wolnym pogłębia swoją wiedzę w zakresie behawiorystki zwierząt. Miłośniczka wędrówek górskich oraz serialu „Przyjaciele”.

11
8lat
40mln zł
35mln zł