Prawo zamówień publicznych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną z dziedziny prawa zamówień publicznych. Pomagamy naszym klientom zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, jak przy jego realizacji. Z sukcesami prowadzimy również postępowania odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą – zarówno poprzez przygotowanie i wniesienie odwołania, jak i reprezentując klientów podczas posiedzeń KIO.

Obsługa zamówień publicznych
Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych

Co oferujemy:

  • Pomoc w poprawnym przygotowaniu oferty o udzielnie zamówienia przez wykonawców, w tym opiniowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji,
  • Wsparcie prawne wykonawców podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia,
  • Sporządzanie i wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed KIO i sądami powszechnymi,
  • Przygotowywanie postępowania przetargowego dla zamawiających, w tym Specyfikacji Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, pomocy w prawidłowym doborze kryteriów ofert i bieżące doradztwo prawne.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.