Fuzje i przejęcia, procesy i umowy inwestycyjne

Zbudowanie silnego i konkurencyjnego biznesu wymaga nieustannego rozwoju opartego
na nowych projektach i inicjatywach. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych, wspierając Klientów zarówno na etapie poszukiwania nowego obszaru inwestycji jak i w trakcie realizacji projektu.

Wieloletnie doświadczenie pomaga nam wdrażać najlepsze rozwiązania – braliśmy udział w wielu procesach inwestycyjnych, gdzie wartość inwestycji sięgała kilkudziesięciu milionów złotych. Kancelaria gwarantuje nie tylko kompleksowe doradztwo prawne we wszelkich aspektach procesu inwestycyjnego, ale też pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w toku realizacji inwestycji.

Rozumiemy, że chociaż osiągnięcie sukcesu gospodarczego i uzyskanie znaczącej pozycji na rynku jest silnym impulsem do ekspansji kapitałowej, to transakcje fuzji i przejęć obarczone są wysokim ryzykiem. Nawet niewielkie błędy w umowie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, a ogólnodostępne wzorce nigdy nie zastąpią umowy sporządzonej do indywidualnych potrzeb i okoliczności Klienta.

Fuzje i przejęcia kancelaria
Dla kogo

Co oferujemy:

  • Optymalizację wyboru formy prawnej prowadzonej działalności uzależnioną od celów biznesowych, ryzyka dokonywanej inwestycji oraz kwestii podatkowej,
  • Dokonywanie analiz stanu prawnego i majątkowego,
  • Sporządzanie planów przekształceń, połączeń i dokumentacji procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • Doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych, zarówno po stronie inwestora jak i podmiotu przejmowanego.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.