Paola Kasztelan – Brylak

Radca prawny

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie na rzecz zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, w szczególności w zakresie sporządzania i opiniowania umów, prawa gospodarczego i prawa spółek oraz postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek oraz zakładania fundacji. 

Czytaj więcej

Od 2012 roku zdobywała doświadczenie w kancelariach radców prawnych i adwokatów w Poznaniu oraz w jednej z największych międzynarodowych kancelarii w Polsce. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów podczas procesów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. W zakresie jej zainteresowań leży również prawo autorskie i prawo własności przemysłowej, bierze udział w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w przedmiocie rejestracji znaków towarowych.

Radca Prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obroniła pracę magisterską poświęconą prawnoautorskiej ochronie utworu muzycznego.

Pasjonatka muzyki, sportów wodnych i podróży z plecakiem.

11
8lat
40mln zł
35mln zł