Doradztwo przy restrukturyzacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawarcie układu obejmującego ponad milion złotych zobowiązań.

Case study

Zespół naszej kancelarii podjął postępowanie restrukturyzacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jako doradcy restukturyzacyjni. Spółka. jest podmiotem zarejestrowanym i certyfikowanym w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ) jako Agencja Pracy Tymczasowej. W momencie rozpoczęcia współpracy z naszymi ekspertami zobowiązania spółki przekraczały milion złotych. Dalsze funkcjonowanie Spółki było zagrożone. Aby uratować firmę, utrzymać ją na rynku oraz ocalić miejsca pracy, konieczna stała się restrukturyzacja.

Spółka zwróciła się o pomoc do naszej kancelarii. Po rzetelnej analizie due dilligence restrukturyzowanej Spółki, nasi eksperci zaproponowali i wdrożyli postępowanie o zatwierdzenie układu obejmujące wszystkich wierzycieli Spółki. Dzięki temu możliwe stało się zatrzymanie działań windykacyjnych wobec Spółki, które mogły doprowadzić ją do utraty płynności finansowej. W ramach postępowania, doradca restrukturyzacyjny z naszej kancelarii skutecznie przeprowadził negocjacje z wierzycielami, w tym z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, skłaniając ich do poparcia propozycji układowych. W rezultacie układ został przyjęty i oczekuje na zatwierdzenie przez sąd.

Dzięki współpracy z naszą kancelarią spółka:

  • doszła do porozumienia z wierzycielami przedsiębiorstwa, uzyskując możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na raty oraz częściowego zmniejszenia wysokości zobowiązań,
  • została objęta nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego,
  • oraz korzystała ze stałej i szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Kompleksowe prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych dużych podmiotów to nasza specjalność, którą dzięki bogatemu doświadczeniu możemy z powodzeniem realizować.

Zapraszamy do kontaktu!

Intryguje Cię ten temat? Skontaktuj się z ekspertami