Rafał Adamczyk

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w postępowaniach dotyczących kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych. Doradza przy transakcjach nabycia nieruchomości, regulowania ich stanu prawnego oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych. W szczególności zajmuje się przygotowywaniem umów cywilnoprawnych związanych z nabywaniem, zbywaniem nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych oraz wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego. 

Czytaj więcej

Jego spore doświadczenie w zakresie praktyki działania organów administracji pozwala lepiej zabezpieczyć interes prawny naszych Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych, w tym w szczególności decyzji o warunkach zabudowy.

Posiada spore doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, oraz brał udział w wielu procesach połączeń, podziałów i przekształceń spółek kapitałowych.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

11
8lat
40mln zł
35mln zł