Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A.!

Case study
Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrokiem z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie I ACa 1220/22, utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, który orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF według wzorca zawieranego przez mBank S.A.
Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji i zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot wszystkich uiszczonych przez niego rat kredytu. Wyrok zapadł bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania ze strony banku.
Całość procesu, od wniesienia pozwu do wydania prawomocnego wyroku trwała zaledwie rok i osiem miesięcy!

 

Intryguje Cię ten temat? Skontaktuj się z ekspertami

Powiązane specjalizacje