Kolejna nieważność umowy z Santander Bank Polska S.A.

Case study
Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie XIII C 758/21, orzekł o nieważności umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum, według wzorca zawieranego przez Kredyt Bank S.A. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot całości kosztów procesu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Adam Tomaszewski.
Osoby posiadające kredyty w CHF serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią i przesłania umowy kredytu w celu dokonania bezpłatnej analizy i przedstawienia możliwych rozwiązań, na adres mailowy:
Intryguje Cię ten temat? Skontaktuj się z ekspertami

Powiązane specjalizacje