Doradztwo przy restrukturyzacji – zawarcie układu obejmującego 33 mln zł zobowiązań!

Case study

Zespół naszej kancelarii pod koniec ubiegłego roku. podjął postępowanie restrukturyzacyjne – jako doradcy restukturyzacyjni spółki będącej czołowym sprzedawcą na rynku przędzy włókienniczej w Polsce. W momencie rozpoczęcia współpracy z naszymi ekspertami zobowiązania spółki przekraczały 33 mln zł. Dalsze funkcjonowanie Spółki było zagrożone. Aby uratować firmę, utrzymać ją na rynku oraz ocalić miejsca pracy, konieczna stała się restrukturyzacja.

Spółka zwróciła się o pomoc do naszej kancelarii. Po rzetelnej analizie due dilligence restrukturyzowanej Spółki, nasi eksperci zaproponowali i wdrożyli postępowanie o zatwierdzenie układu z układem częściowym, obejmującym głównych wierzycieli Spółki. Dzięki temu możliwe stało się zatrzymanie działań windykacyjnych wobec Spółki, które mogły doprowadzić ją do utraty płynności finansowej. W ramach postępowania, doradca restrukturyzacyjny z naszej kancelarii skutecznie przeprowadził negocjacje z wierzycielami, w tym z bankami udzielającymi finasowania, firmami faktoringowymi oraz Urzędem Skarbowy, skłaniając ich do poparcia propozycji układowych. W rezultacie układ został przyjęty i oczekuje na zatwierdzenie przez sąd.

Dzięki współpracy z naszą kancelarią spółka:

  • doszła do porozumienia z wierzycielami przedsiębiorstwa, uzyskując możliwość spłaty zadłużenia na raty,
  • została objęta nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego,
  • oraz korzystała ze stałej i szybkiej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Kompleksowe prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych dużych podmiotów to nasza specjalność, którą dzięki bogatemu doświadczeniu możemy z powodzeniem realizować.

Zapraszamy do kontaktu!

Intryguje Cię ten temat? Skontaktuj się z ekspertami