Poznań

Nasza kancelaria frankowa w Poznaniu ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu frankowiczów w sporach sądowych z bankami. W tym czasie wygraliśmy wiele spraw frankowych, uzyskując dla naszych klientów prawomocne unieważnienia kredytów we frankach.

Kancelaria Frankowa Poznań

Chcesz rozpocząć sprawę frankową w Poznaniu? Skontaktuj się z nami!

Spłata kredytu jest coraz większym obciążeniem dla Twojego budżetu z powodu wysokiego kursu franka szwajcarskiego? Zastanawiasz się, czy również w Twoim przypadku możliwe jest pozwanie banku w sprawie o unieważnienie umowy kredytu frankowego? Zapraszamy do kontaktu! Nasi eksperci przeanalizują Twoją umowę, by wskazać dostępne dla Ciebie opcje.

Reprezentujemy klientów w sprawach frankowych w Poznaniu!

Z powodu nieprawidłowości, jakie pojawiały się w umowach kredytów frankowych, wielu frankowiczów decyduje się na pozwanie banku i rozpoczęcie procesu unieważnienia swojego kredytu. Nasza kancelaria frankowa w Poznaniu zapewnia kompleksowe wsparcie w tego rodzaju sprawach.

Dlaczego warto zaufać naszej kancelarii frankowej w Poznaniu?

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych z różnymi bankami w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych oraz denominowanych we frankach szwajcarskich. Jako kancelaria adwokacka z wieloletnim doświadczeniem zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie prowadzonego postępowania, zaczynając od szczegółowej analizy umowy kredytu frankowego. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie — przedstawimy Ci wszystkie dostępne możliwości i dokładnie omówimy związane z nimi korzyści, ale też ryzyko i szanse powodzenia.

Na czym polegają sprawy frankowe?

Istnieją różne sposoby rozwiązania sporu z bankiem w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich. Frankowicze mogą zdecydować się na zawarcie ugody, ale też unieważnić lub odfrankowić swój kredyt na drodze sądowej. To, które opcje są możliwe i korzystne w danym przypadku zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz konkretnych zapisów umowy kredytowej.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Frankowicze mogą uzyskać decyzję o unieważnieniu umowy kredytowej, jeśli w trakcie postępowania sąd uzna, że znajdują się w niej zapisy abuzywne, czyli nieuzgodnione z klientem postanowienia sprzeczne z jego interesami (np. związane ze stosowanymi przelicznikami walut). Prawomocny wyrok sądu stwierdza nieważność zawartej umowy i zobowiązuje obie strony do wzajemnego rozliczenia świadczeń — kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę kapitału przyznanego kredytu frankowego, a bank ma obowiązek zwrotu wszystkich wpłat dokonanych przez klienta.

Odfrankowienie kredytu frankowego

W przypadku odfrankowienia umowa kredytu pozostaje w mocy, ale usunięte zostają z niej zapisy dotyczące przeliczania zobowiązania do obcej waluty (franka szwajcarskiego). W ten sposób kredyt z frankowego zamienia się w złotówkowy, a kredytobiorca nie tylko resztę zobowiązania spłaca w polskiej walucie, ale może też odzyskać od banku nadpłacone raty.

Pozostałe lokalizacje, w których działamy:

Kancelaria Frankowa Poznań – Najczęściej zadawane pytania

Na unieważnienie kredytu frankowego mają szansę zarówno osoby spłacające obecnie kredyt, jak i te, które spłaciły już swoje zobowiązanie wobec banku. Co jednak istotne uzyskanie w sądzie takiej decyzji możliwe jest tylko w przypadku umowy kredytowej, w której zawarto niedozwolone zapisy.

Zapisy niedozwolone (abuzywne) to nieustalone z kredytobiorcą klauzule, które naruszają interesy konsumenta poprzez określenie jego praw i obowiązków w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

Kredyty frankowe unieważnić może tylko prawomocny wyrok sądu. Uzyskanie korzystnej dla kredytobiorcy decyzji w postępowaniu sądowym wymaga obrania skutecznej strategii, dopełnienia formalności i przygotowania dokumentów, do czego niezbędna jest znajomość obowiązujących przepisów i procedur. Najlepszym rozwiązaniem jest więc skorzystanie z pomocy prawnej. Kancelaria adwokacka z doświadczeniem w sprawach frankowych (tzw. kancelaria frankowa) zapewni niezbędne wsparcie na każdym etapie sprawy i zwiększy szanse na jej wygranie.

Osoby składające pozwy w sprawach frankowych mogą wystąpić też do sądu z wnioskiem o wstrzymanie spłaty rat kredytu do zakończenia postępowania. Decyzja zostanie wydana na podstawie oceny indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i szczegółów sprawy.

Kancelaria Frankowa w Poznaniu

Jaką pomoc oferujemy frankowiczom?

  • Bezpłatna analiza umowy kredytowej pod kątem zapisów abuzywnych.
  • Omówienie możliwości unieważnienia lub odfrankowienia kredytu oraz wyliczenie przysługujących klientowi roszczeń.
  • Podjęcie próby zawarcia ugody z bankiem.
  • Prowadzenie sprawy sądowej przeciwko bankowi — reprezentujemy klientów przed sądem I i II instancji, przed Sądem Najwyższym w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej przez bank oraz w sprawach wytoczonych przez bank.
  • Złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia w celu wstrzymania obowiązku spłaty rat kredytowych na czas postępowania sądowego.
  • Przygotowanie klienta do rozprawy sądowej oraz informowanie na bieżąco o podejmowanych krokach i przebiegu sprawy.
  • Pomoc w realizacji prawomocnego wyroku i wyegzekwowaniu należności od banku.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.