Jako reprezentanci wierzycieli nadzorujemy postępowania restrukturyzacyjne oraz wspieramy działania rad wierzycieli.