Ochrona zarządów spółek

Specjalizujemy się w pomocy prawnej dla członków zarządu spółek kapitałowych. W sytuacjach kryzysowych, dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w tym zakresie, doradzając i wdrażając konkretną pomoc prawną na rzecz członków zarządu.

Co oferujemy:

  • Bieżące doradztwo prawne mające na celu uchronienie
    się przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki,
  • Prowadzenie szkoleń i wdrożenie odpowiednich procedura w zakresie przestrzegania terminów ustawowych – w celu pełnej ochrony zarządów spółek,
  • Rekomendujemy instrumenty prawne, które pozwolą zminimalizować
    lub wykluczyć odpowiedzialność za zobowiązania prowadzonego przedsiębiorstwa,
  • Reprezentujemy członków zarządu w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 299 kodeksu spółek handlowych i art. 116 ordynacji podatkowej).