Pre Pack

Jest to rozwiązanie pozwalające na przygotowaną likwidację podmiotu. W ramach tej procedury, możliwa jest bezpieczna dla nabywcy sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego części, gdyż nabycie to jest wolne od wszelkich obciążeń wcześniejszymi zobowiązaniami przedsiębiorcy.

Co oferujemy:

  • Dokonanie analizy prawnej i finansowej dokumentów przedstawionych przez klienta,
  • Pomoc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku do sądu,
  • Ścisłą współprace z biegłymi ds. wyceny przedsiębiorstw oraz rzeczoznawcami majątkowymi, tak aby przygotowana oferta mogła być zatwierdzona przez sąd,
  • Wsparcie prawne podczas przeprowadzenia całego procesu, aż do jego zakończenia.