Analiza sytuacji kryzysowej

Przedstawiamy rzetelną ocenę aktualnego stanu, alternatywnych rozwiązań i szanse na uzyskanie pozytywnych efektów każdego z zaproponowanych działań.

Co oferujemy:

  • Przed przystąpieniem do pracy dokonujemy audytu stanu prawnego i finansowego, którego wyniki są kluczowe dla prawidłowego wyznaczenia celów i planu działania.
  • Identyfikujemy przyczyny kryzysu – te zewnętrzne, jak i te wywodzące się z wewnątrz podmiotu.
  • Zajmujemy się analizą efektywności działalności operacyjnej, zdolności zarządczej, a także strategii rozwoju oraz polityki kosztowej i cenowej.
  • Przedstawiamy racjonalny i realny harmonogram działań restrukturyzacyjnych.