Postępowania o zatwierdzenie układu

Obecnie to najszybsza i niezwykle skuteczna metoda restrukturyzacji, która pozwala pominąć udział sądu w znacznej części postępowania. W postępowaniu tym rola sądu ogranicza się jedynie do zatwierdzenia przeprowadzonego układu.

Co oferujemy:

  • Skuteczne prowadzenie negocjacji z wierzycielami, aby doprowadzić do przegłosowania zaproponowano układu – kładziemy na to szczególny nacisk, gdyż jest to kluczowe dla osiągnięcia końcowego sukcesu.
  • Kompleksowe przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu przy udziale licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego z naszej kancelarii – zarówno na etapie przygotowania i złożenia wniosku o otwarcie postępowania, jak i reprezentowania klienta w całym postępowaniu, aż do jego zakończenia
  • Wsparcie merytoryczne ekspertów z dziedziny finansów, w tym z uprawnieniami biegłego rewidenta, co jest niezwykle istotne w skutecznym przeprowadzeniu postępowania.
  • Wielokrotnie skutecznie doprowadzaliśmy do przyjęcia przez wierzycieli zaproponowanego przez nas układu, gdzie sumy wierzytelności sięgały często kilkadziesiąt milionów złotych.