Reprezentujemy naszych partnerów w sporach, w tym w sporach z NFZ, Ministerstwem Zdrowia i Państwową Inspekcją Farmaceutyczną.