Sporządzamy szczegółowy plan działania i wyjaśniamy jego konsekwencje.