Paweł Multaniak

Doradca restrukturyzacyjny, biegły rewident, of counsel

Specjalista z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, oraz z dziedziny finansów. Od 2008 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Od 2011 roku licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 357). Wspiera zespół kancelarii w prowadzeniu skomplikowanych postępowań restrukturyzacyjnych, wymagających sporego doświadczenia z dziedziny finansów przedsiębiorstw. Posiada również doświadczenie w pełnieniu funkcji likwidatora spółek kapitałowych.

Czytaj więcej

Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada doświadczenie w przejmowaniu działów księgowości.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nadzoruje dział audytu i księgowości spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wiceprezes Zarządu, współwłaściciel i założyciel FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.

11
8lat
40mln zł
35mln zł