Kancelaria prawna kredyt we franku

Nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum i wygrana z Santander Bank Polska S.A.

Case study

Początek roku przyniósł nam też korzystne wyroki w sprawach frankowych.

Tym razem nieważność umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum i wygrana z Santander Bank Polska S.A. Wyrok zapadł w ciągu 9 miesięcy od momentu wniesienia pozwu.
Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie I XVIII C 747/23, orzekł o nieważności umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum, według wzorca zawieranego przez Kredyt Bank S.A.
Rozstrzygnięcie jest o tyle nietypowe, że Sąd zastosował zasadę tzw. salda, czyli zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wypłaconym kapitałem kredytu, a całością uiszczonych rat. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot całości kosztów procesu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Adam Tomaszewski.

Osoby posiadające kredyty w CHF lub EURO serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią i przesłania umowy kredytu w celu dokonania bezpłatnej analizy i przedstawienia możliwych rozwiązań, na adres mailowy:

Intryguje Cię ten temat? Skontaktuj się z ekspertami

Powiązane specjalizacje